Stadgar

Stadgar

Detta är en pdf med de godkända stadgarna som klubbades igenom på extrastämman i 19 juni 2018.

Stadgar