Riktlinjer utomhus

Riktlinjer utomhus

Följande är bestämt när det gäller vad man får och inte får göra:

 • Som tomtavgränsare mot granne och ut mot vägg/allmäning är endast häck och staket.
  • Häck skall vara grönbladig men behöver inte vara vintergrön
  • Häck får högst vara 150 cm på baksida och 80 cm på framsida. Någon lägsta höjd finns ej.
  • Staket skall vara träfärgad. Ett staket är genomsiktligt och ska inte förväxlas med ett lågt plank som består av tät sittande plankor.
  • Staketet får högst vara 100 cm på baksida och 80 cm på framsida. Någon lägsta höjd finns ej.
  • Tomtavgränsare måste alltid godkännas av granne.
  • Dubbla häckar är inte godkänt.
  • Kolla alltid upp bestämmelser på kommunen: Riktlinjer plank, staket, murar och Klipp häcken.
 • Bygga ut altan är tillåtet med förutsättning att du inte skymmer för granne alternativ har grannens godkännande (gärna skriftligt), samt att du uppfyller kommunens riktlinjer.
 • Stenläggning är tillåtet
 • Glasa in altan är tillåtet. Kräver bygglov. OBS bestämmelser och riktlinjer för detta är inte satta av styrelsen än, så invänta detta.
 • Alla byggnationer som kräver bygglov måste i följande ordning:
  • Först skriftligt godkännas av granne
  • Godkännas av styrelsen efter skriftlig ansökan (med kopia av bygglovsansökan)
  • Godkännas av bygglovsavdelningen på kommunen