Fastighetsskötsel och jour

Fastighetsskötsel och jour

Föreningen anlitar fr.o.m. den 1 januari 2018 Driftia för fastighetsskötsel och jour. Vår fastighetsskötare kommer att besöka fastigheterna 1 gång per månad för allmän tillsyn, skötsel och eventuella reparationer. Under Felanmälan hittar ni mer information. Observera att vi som medlemmar ansvarar för den inre underhållet. Se stadgarna för mer information. Det går dock bra att, mot betalning, beställa hjälp med arbeten via Driftias kundtjänst.