Browsed by
Författare: tibbleskogen

”Obehöriga människor”

”Obehöriga människor”

Under 3/12-18 så har det upptäckts av grannföreningar att det rör sig obehöriga människor på och runt tomterna. Natten mellan 3-4/12-18 fick en boende däck stulna som stod under carporten.

Vi i styrelsen vill lyfta ett varnande finger på att det kan bli mer ”rörelse” i området nu när vi är i mörka tider, så vi ber er att vara uppmärksamma på misstänksamma människor som kanske snokar mer än man borde göra!

Hur man luftar elementen och ser över värmepannan.

Hur man luftar elementen och ser över värmepannan.

Upplever man att elementen är kalla eller svala trots att man skruvat upp värmen, då kan det vara dags att lufta elementen eller se över värmepannan!

Instruktioner på hur man gör detta finns i filmerna om man klickar på länken ovan ”Hur man luftar elementen och ser över värmepannan.”

Värt att notera är att om man inte har ”nyckeln” för att lufta elementen, så går det lika bra med en spårmejsel eller liknande.

Tvåårsbesiktning vecka 15

Tvåårsbesiktning vecka 15

Mellan den 9 och 12 april kommer tvåårsbesiktning, av hus och mark, att utföras av Rahms Hus- och Byggbesiktning. Dessutom kommer efterbesiktning av slutbesiktningen att ske.
Representanter från styrelsen, Derome och MacFreeze kommer att vara med på plats.
Mer information samt schema kommer att delas ut i brevlådorna.
Arbete på vindarna

Arbete på vindarna

KvalitetsBygg kommer att utföra arbete på vindarna mellan 12 mars och 4 april.
Det är viktigt att de får tillgång till vindarna enligt det schema som delats ut i brevlådorna. För de lägenheter där KvalitetsBygg inte får tillträde kommer föreningen att debitera de boende kostnad för återbesök.

Hantering av nycklar.
För de som inte kan vara hemma de aktuella dagarna ska nyckel lämnas till Martina Soldemo på Sandviksvägen 13B.

För mer detaljer och schema, se utdelad information.
Fastighetsskötsel och jour

Fastighetsskötsel och jour

Föreningen anlitar fr.o.m. den 1 januari 2018 Driftia för fastighetsskötsel och jour. Vår fastighetsskötare kommer att besöka fastigheterna 1 gång per månad för allmän tillsyn, skötsel och eventuella reparationer.

Under Felanmälan hittar ni mer information.

Observera att vi som medlemmar ansvarar för den inre underhållet. Se stadgarna för mer information. Det går dock bra att, mot betalning, beställa hjälp med arbeten via Driftias kundtjänst.

Besiktning av samtliga vindar

Besiktning av samtliga vindar

I början av januari kommer Ocab, på uppdrag av styrelsen och Derome, att besiktiga samtliga vindar.
Det är viktigt att de får tillgång till vindarna enligt det schema som delats ut i brevlådorna. För de lägenheter där Ocab inte får tillträde kommer styrelsen att debitera de boende kostnaden för återbesök. Kontakta styrelsen om ni inte kan vara hemma den dag Ocab ska besiktiga just er vind, senast den 29 december.

Se utdelad information för mer detaljer och schema.

Installation av friskluftsventiler

Installation av friskluftsventiler

Installation av friskluftsventiler.

Under oktober månad kommer Derome att installera friskluftsventiler i förråden.
Ventilen kommer att placeras i överkant på väggen vid sidan av dörren.

Vänligen säkerställ att snickarna har tillgång till förrådet under Er aktuella dag.
Kan Ni inte vara hemma eller lämna förrådet öppet så går det bra att lämna
uppmärkt nyckel, till styrelsen, hos Beatrice Porshage på Sandviksvägen 13 A.

Observera.
För de förråd där snickarna inte får tillgång kommer Ni att debiteras.

Mer information.
Se utdelat brev för detaljerad information om datum och kontaktuppgifter.