Browsed by
Månad: februari 2018

Arbete på vindarna

Arbete på vindarna

KvalitetsBygg kommer att utföra arbete på vindarna mellan 12 mars och 4 april.
Det är viktigt att de får tillgång till vindarna enligt det schema som delats ut i brevlådorna. För de lägenheter där KvalitetsBygg inte får tillträde kommer föreningen att debitera de boende kostnad för återbesök.

Hantering av nycklar.
För de som inte kan vara hemma de aktuella dagarna ska nyckel lämnas till Martina Soldemo på Sandviksvägen 13B.

För mer detaljer och schema, se utdelad information.