Besiktning av samtliga vindar

Besiktning av samtliga vindar

I början av januari kommer Ocab, på uppdrag av styrelsen och Derome, att besiktiga samtliga vindar.
Det är viktigt att de får tillgång till vindarna enligt det schema som delats ut i brevlådorna. För de lägenheter där Ocab inte får tillträde kommer styrelsen att debitera de boende kostnaden för återbesök. Kontakta styrelsen om ni inte kan vara hemma den dag Ocab ska besiktiga just er vind, senast den 29 december.

Se utdelad information för mer detaljer och schema.

Comments are closed.