Browsed by
Månad: december 2017

Fastighetsskötsel och jour

Fastighetsskötsel och jour

Föreningen anlitar fr.o.m. den 1 januari 2018 Driftia för fastighetsskötsel och jour. Vår fastighetsskötare kommer att besöka fastigheterna 1 gång per månad för allmän tillsyn, skötsel och eventuella reparationer.

Under Felanmälan hittar ni mer information.

Observera att vi som medlemmar ansvarar för den inre underhållet. Se stadgarna för mer information. Det går dock bra att, mot betalning, beställa hjälp med arbeten via Driftias kundtjänst.

Besiktning av samtliga vindar

Besiktning av samtliga vindar

I början av januari kommer Ocab, på uppdrag av styrelsen och Derome, att besiktiga samtliga vindar.
Det är viktigt att de får tillgång till vindarna enligt det schema som delats ut i brevlådorna. För de lägenheter där Ocab inte får tillträde kommer styrelsen att debitera de boende kostnaden för återbesök. Kontakta styrelsen om ni inte kan vara hemma den dag Ocab ska besiktiga just er vind, senast den 29 december.

Se utdelad information för mer detaljer och schema.