Browsed by
Månad: oktober 2017

Installation av friskluftsventiler

Installation av friskluftsventiler

Installation av friskluftsventiler.

Under oktober månad kommer Derome att installera friskluftsventiler i förråden.
Ventilen kommer att placeras i överkant på väggen vid sidan av dörren.

Vänligen säkerställ att snickarna har tillgång till förrådet under Er aktuella dag.
Kan Ni inte vara hemma eller lämna förrådet öppet så går det bra att lämna
uppmärkt nyckel, till styrelsen, hos Beatrice Porshage på Sandviksvägen 13 A.

Observera.
För de förråd där snickarna inte får tillgång kommer Ni att debiteras.

Mer information.
Se utdelat brev för detaljerad information om datum och kontaktuppgifter.