Plogning

Plogning

Vi i styrelsen kollar upp vad som gäller med plogningen. Nedan om dialogen som Shahram har med kommunen.

”Jag har varit i kontakt med kommunen nu och ställt frågan om vi finns med på deras attplogalista eller inte!?

Hänvisade faktiskt till att kommunens Exploateringschef Catherine Carlsdotter har sagt att vi inte får sätta upp farthinder på Tibbleskogen 1.s vägar p g a dem äger eller kommer att äga vägen.

Då menade jag på att kommunen bör/skall ploga våra vägar eftersom hon redan nu lagt beslag på vägar här! ?

Damen skrev ett meddelande till Beab som har avtal med vår kommun och ansvarar för pligningen och ställde frågan om vi står med på deras lista eller inte? Hon skickade samma fråga till någon Tommy på kommunen som verkar ha huvudansvar för plogningen i kommunen.

Jag krävde att dem eller någon ansvarig typ Tommy återkopplar till mig om hur han kommer gå tillväga!?

Jag återkommer med mera info NÄR och/eller OM dem ringer tillbaka till mig…”

One thought on “Plogning

Comments are closed.

Comments are closed.